Standard Svensk standard · SS-EN 681-2

Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 2: Termoelaster

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 681-2/A1 , SS-EN 681-2/A2:2005

Ämnesområden

Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Packningar för rörledningar och slangledningar (23.040.80) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28313

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 17