Standard Svensk standard · SS-ISO 16565:2013

Gummi - Bestämning av 5-etylen-norbbornen (ENB) eller dicyklopentadien (DCPD) i eten-propylen-dien (EPDM) terpolymer (ISO 16565:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16565:2013

Gummi - Bestämning av 5-etylen-norbbornen (ENB) eller dicyklopentadien (DCPD) i eten-propylen-dien (EPDM) terpolymer (ISO 16565:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 16565:2013 specifies the methods to be used to determine the content of 5 ethylidenenorbornene (ENB) or dicyclopentadiene (DCPD) in ethylene-propylene-diene (EPDM) terpolymers in the 0,1 % to 10 % range.
ENB and DCPD are dienes introduced into ethylene-propylene rubbers to generate specific cure properties. Since high precision for diene content determination is important, a Fourier transform infrared spectroscopic (FT IR) method is utilized.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16565:2013

Gummi - Bestämning av 5-etylen-norbbornen (ENB) eller dicyklopentadien (DCPD) i eten-propylen-dien (EPDM) terpolymer (ISO 16565:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber - Determination of 5-ethylidenenorbornene (ENB) or dicyclopentadiene (DCPD) in ethylene-propylene-diene (EPDM) terpolymers (ISO 16565:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-90883

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-05-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 16565:2008