Standard Svensk standard · SS-ISO 17052:2007

Gummi, ovulkat - Bestämning av resterande monomerer och andra flyktiga sammansättningar av lågmolekylmassa genom kapillärgaskromatografi - Termisk desorptionsmetod (dynamiskt gasutrymme) (ISO 17052:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17052:2007

Gummi, ovulkat - Bestämning av resterande monomerer och andra flyktiga sammansättningar av lågmolekylmassa genom kapillärgaskromatografi - Termisk desorptionsmetod (dynamiskt gasutrymme) (ISO 17052:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of residual monomers and other volatile low-molecular-mass compounds in raw rubber by capillary column gas chromatography using a thermal desorption (also known as dynamic headspace) method. It includes a generic section that is applicable to all types of raw rubber and two annexes specific to particular rubber types. This method has the advantages of not requiring a solvent, of concentrating the volatile compounds and of introducing them to the chromatograph in a very precise manner. The compounds found in the raw rubber which are to be determined are defined as residual monomers, solvents and other low-molecular-mass compounds in the boiling point range of C4 to C12 hydrocarbons.

Ämnesområden

Latex och rågummi (83.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17052:2007

Gummi, ovulkat - Bestämning av resterande monomerer och andra flyktiga sammansättningar av lågmolekylmassa genom kapillärgaskromatografi - Termisk desorptionsmetod (dynamiskt gasutrymme) (ISO 17052:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, raw - Determination of residual monomers and other volatile low-molecular-mass compounds by capillary gas chromatography - Thermal desorption (dynamic headspace) method (ISO 17052:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61624

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-19

Antal sidor: 17