Standard Svensk standard · SS-ISO 48-4:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 4: Intryckshårdhet med durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 48-4:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-4:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 4: Intryckshårdhet med durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 48-4:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the indentation hardness (Shore hardness) of
vulcanized or thermoplastic rubber using durometers with the following scales:
— the A scale for rubbers in the normal-hardness range;
— the D scale for rubbers in the high-hardness range;
— the AO scale for rubbers in the low-hardness range and for cellular rubbers;
— the AM scale for thin rubber test pieces in the normal-hardness range.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-4:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 4: Intryckshårdhet med durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 48-4:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness - Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness) (ISO 48-4:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006763

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 7619-1:2010