Standard Svensk standard · SS-ISO 7619-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 7619-1:2010, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 48-4:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7619-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 7619-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 7619 specifies a method for determining the indentation hardness (Shore hardness) of vulcanized or thermoplastic rubber using durometers with the following scales: - the A scale for rubbers in the normal-hardness range; - the D scale for rubbers in the high-hardness range; - the AO scale for rubbers in the low-hardness range and for cellular rubbers; - the AM scale for thin rubber test pieces in the normal-hardness range.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7619-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet) (ISO 7619-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of indentation hardness - Part 1: Durometer method (Shore hardness) (ISO 7619-1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75478

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-09-30

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 7619-1:2004/Amd 1:2008 , SS-ISO 7619-1:2004

Ersätts av: SS-ISO 48-4:2018