Standard Svensk standard · SS-ISO 6101-5:2018

Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 5: Bestämning av järnhalt (ISO 6101-5:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6101-5:2018

Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 5: Bestämning av järnhalt (ISO 6101-5:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies an atomic absorption spectrometric method for the determination of the iron content of rubbers.
The method is applicable to raw rubber, rubber products and latex having iron contents of 5 mg/kg to 1 000 mg/kg. Higher concentrations can be determined, provided that suitable adjustments are made to the mass of the test portion and/or the concentrations of the solution used.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6101-5:2018

Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 5: Bestämning av järnhalt (ISO 6101-5:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 5: Determination of iron content (ISO 6101-5:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006032

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-08-15

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 6101-5:2006