Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-2:2006

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 2: Torsionspendelmetod vid låga frekvenser (ISO 4664-2:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-2:2006

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 2: Torsionspendelmetod vid låga frekvenser (ISO 4664-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-2:2006

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 2: Torsionspendelmetod vid låga frekvenser (ISO 4664-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of dynamic properties - Part 2: Torsion pendulum methods at low frequencies (ISO 4664-2:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46706

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-19

Antal sidor: 15