Utbildningar inom hållbarhet & biologisk mångfald

Utbildningar inom biologisk mångfald

Första standarden för inventering och värdering av biologisk mångfald fick ett stort genomslag när den kom ut år 2014. Den har sedan dess varit ett viktigt dokument att förhålla sig till vid exploatering, tillstånd och kommunal planering.

Förra året uppdaterades den världsunika standarden med förtydligat innehåll, bättre användarvänlighet och flera nyheter. Att det är många som arbetar med NVI märktes inte minst på intresset för den uppdaterade versionen som publicerades år 2023. 

Därför har vi tagit fram två helt nya utbildningar inom natuvärdesinventering.

Intresserad av digital, företagsanpassad eller öppen utbildning?

Kontakta oss på SIS Utbildning genom att  ringa på telefon 08-555 522 00 eller mejla till utbildning@sis.se