Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

PDF

Pris: (142,37 €) 1 365 SEK

Papper

Pris: (142,37 €) 1 365 SEK

+

PDF + papper

Pris: (227,78 €) 2 184 SEK

Normalpris: (284,73 €) 2 730 SEK

Du sparar: (56,95 €) 546 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här är ISO 14001 miljöledningssystem 

ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen. Det finns 324 148 certifikat utfärdade i 170 länder varav 5 000 i Sverige. Det utfärdas ett nytt certifikat varje dag. Läs besvarade frågor om ISO 14001 här

Några effekter av att arbeta med miljöledning enligt ISO 14001

  • Affärsprocesserna blir mer hållbara
  • Effektiviserar miljöarbetet
  • Minskar användningen av resurser och material
  • Minskar organisationens avfall och därmed minskar kostnaderna
  • Förbättrar möjligheten till att vinna upphandlingarStärker varumärket och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. 

Några nyheter i ISO 14001

  • Gemensam struktur av de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
  • Ökat ansvar för ledningen.
  • Nya centrala begrepp, livscykelperspektiv och miljöprestanda.

Har du frågor om nya ISO 14001?

Ställ din fråga till tolkningsgruppen för ISO 14001
Läs om nyttan med ISO 14001

Omfattning
Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

Denna standard underlättar för organisationer att nå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att:
— miljöprestandan förbättras;
— bindande krav uppfylls;
— miljömål uppnås.

Denna standard är tillämplig för alla organisationer, oavsett storlek, typ och karaktär, och gäller för miljöaspekter av de aktiviteter, produkter och tjänster som organisationen bedömer att den antingen kan styra eller påverka under beaktande av ett livscykelperspektiv. Denna standard anger inte specifika kriterier rörande miljöprestanda.

Hela eller delar av denna standard kan användas för att systematiskt förbättra miljöledningen. Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens miljöledningssystem, och uppfylls utan undantag.

Ämnesområden

Ledningssystem Ledningssystem för miljö Miljöledning


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Artikelnummer: STD-8017305

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-11-18

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN ISO 14001:2004