Ställ en fråga om ISO 14001

SIS tillhandahåller ett forum för svenska användare av ISO 14001 att vända sig till vid behov av tolkning av standardens krav.

SIS tolkningsgrupp för ISO 14001 är etablerad sedan många år tillbaka och har som syfte att underlätta användningen av standarden genom att hjälpa dig och din organisation med förtydliganden, förklaringar av kravens innebörd samt klargöranden av standardens formuleringar.

Få svar på dina frågor

Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga då det beror på hur omfattande frågan är. För enklare frågor du får i regel svar inom 14 arbetsdagar. Mer komplicerade frågor kan behöva längre handläggningstid. Efter det att en tolkningsfråga är hanterad får du återkoppling med ett svar. Frågan publiceras också här:

Frågor skickas till internationella tolkningsgruppen

Är din fråga särskilt komplicerad och SIS tolkningsgrupp inte kan enas eller lösa den, finns möjligheten att skicka frågan vidare till ISO:s tolkningsgrupp. Då tar det längre tid innan du får svar.

Ett urval av hanterade tolkningsfrågor som behandlats av SIS tolkningsgrupp kan skickas till ISO:s internationella tolkningsgrupp för internationell utvärdering. ISO:s medlemsländer kan ha synpunkter på SIS tolkningsgrupps slutsatser. Detta beslut skickas då vidare till dig.

Ta del av ISO:s utvärderade och sammanställda tolkningsfrågor på ISO 14001: 2015 här.

Tillämpningen av standarden har du tyvärr inte möjlighet att få hjälp av SIS tolkningsgrupp med då det inte ingår i tolkningsgruppens mandat. SIS erbjuder däremot utbildningar inom miljöledning som du kan ta del av.

Tack för din fråga.

Vi besvarar din fråga på följande vis:

Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.

/iso14001/tolkningsgruppiso14001/stllenfrga/

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv

Utbildningar inom miljöledning ISO 14001