En hand som pekar på en bubbla

Utbildningar inom miljöledning  ISO 14001

Miljön är idag en viktigare fråga än någonsin. Med ständigt nya och ökande miljöproblem växer kraven från kunder, brukare och även från myndighetshåll, att företag och organisationer ska kunna visa att de tar sitt miljöansvar. Vi erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Få guidning i ISO 14001

Vi vill underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015. Få guidning i standarden och svar på din frågor här.

Grund

Grunderna i miljöledning enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 20 - 21 jan
Göteborg, 10 - 11 mar
Jönköping, 16 - 17 mar
Stockholm, 22 - 23 mar
Malmö, 14 - 15 apr
Stockholm, 19 - 20 apr
Umeå, 4 - 5 maj
Sundsvall, 18 - 19 maj
Göteborg, 19 - 20 maj
Stockholm, 9 - 10 jun
Grunderna i miljöledning enligt ISO 14001:2015 - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 7 - 11 dec
Online, 10 - 17 feb
Online, 20 - 27 apr
Online, 10 - 16 jun
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 20 - 22 jan
Göteborg, 10 - 12 mar
Jönköping, 16 - 18 mar
Stockholm, 22 - 24 mar
Malmö, 14 - 16 apr
Stockholm, 19 - 21 apr
Umeå, 4 - 6 maj
Sundsvall, 18 - 20 maj
Göteborg, 19 - 21 maj
Stockholm, 9 - 11 jun

Fortsättning

Utveckla och leda ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 19 feb
Göteborg, 24 feb
Stockholm, 9 apr
Malmö, 3 maj
Stockholm, 11 maj
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 3 dec
Stockholm, 17 feb
Göteborg, 27 apr
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 12 feb
Malmö, 11 mar
Göteborg, 12 maj
Stockholm, 7 jun