Utbildning

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Att vara ledningssystemssamordnare kan vara fantastiskt utvecklande men också slitsamt. Under utbildningen lär du dig vilka saker du ska fokusera på, metoder för att arbeta med de ”sakerna” samt vilka förutsättningar då bör se att skaffa dig. Vi ägnar en hel del tid till hur du vinner och sedan behåller lednings intresse och förtroende. Den här utbildningen hjälper dig komma vidare och hitta ett hållbart sätt att arbeta.

Boka

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

november

tor 24 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

december

tor 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
mars

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

juni

tor 8 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Utbildningen hjälper dig att förstå och definiera din roll. Vi tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter samt hur du som samordnare kan bidra till ständig förbättring. 

Riktar sig till
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

november

tor 24 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

december

tor 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
mars

tor 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

juni

tor 8 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se