Tolkningar av kraven för ISO 14001

Syftet med detta forum är att underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015. Standarden är skriven för att passa organisationer av olika storlek och typ.

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 14001:2015. Detta kan bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar. Forumet kommer endast att hjälpa till när det gäller att förtydliga och klargöra innebörden av standardens krav. Själva tillämpningen av standardens krav ligger dock utanför tolkningsgruppens möjligheter och uppdrag.

Här nedan finner du redan besvarade tolkningsfrågor, listade efter vilket avsnitt i standarden som berörs:

3. Termer och definitioner

4. Organisationens förutsättningar

5. Ledarskap

6. Planering

7. Stöd

8. Verksamhet

9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Kunskapstjänsten SIS Perspektiv

Sidor från ett nummer av kunskapstjänsten SIS Perspektiv visas mot en blå bakgrund.

Detta är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

SIS Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.