Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Grund

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 15 - 21 dec
Online, 14 - 18 mar

Fortsättning

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 2 - Fördjupning -Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 28 mar - 1 apr
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 feb
Online, 27 apr
Stockholm, 17 maj
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 mar
Stockholm, 3 maj
Online, 7 jun