Detta är ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med ett miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, dels för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisationoch intressenter

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

 • Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015. 
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
 • Systemet är beskrivet 
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2015 oavsett verksamhetens art och storlek. Det är möjligt att inom vissa gränser utesluta krav som inte är relevanta för användaren. Här kan du läsa mer om certifiering.

Gå vidare till Frågor och svar om ISO 14001


Grunderna i miljöledning enligt ISO 14001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till ledningssystem och förklarar nyttan med ett miljöledningssystem. Du lär dig förstå nyttan av att använda standarder och hur den kan vara ett stöd i praktiken.

Standardpodden

I pilotavsnittet av standardpodden får du tips och information om nyheterna i den nya versionen av miljöledningstandarden ISO 14001

Avsnitt 1 - Pilot

Kunskapstjänsten SIS Perspektiv

Detta är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

SIS Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.