Tolkningsgrupp för ISO 14001

SIS är nationell representant i ISO. Vid sidan av att spegla det internationella standardiseringsarbetet kring ISO 14001 ansvarar SIS även för tolkningsgruppen för ISO 14001.

SIS tillhandahåller på så sätt ett forum för svenska användare av ISO 14001 att vända sig till vid behov av tolkning av standardens krav. Tolkningsgruppen är en arbetsgrupp som verkar i samarbete med SIS tekniska kommitté för Miljöledning (SIS/TK 207) och består av nedan representanter.

Ordförande:
Kristina von Oelreich, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)

Vice ordförande:
Caroline Rosenberg, Goodpoint AB

Sekreterare:
Jimmy Yoler, SIS

Tolkningsgruppens representanter:
Från Swedish Association for Testing, Inspection and Certification (SWETIC)
Christina Nousiainen, RISE Certification
Angelique Björklund, Intertek

Från Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS)
Jonas Ammenberg, Linköpings Universitet
Petra Michelsen, Yggdrasil Miljömanagement AB 

Från SIS/TK 207/AG 3 Miljöledningssystem
Willy Karlsson, StandSam
Stefan Larsson, 6D Sustainability AB & expert från SIS/TK 301

Referensgrupp
Richard Almgren, Green Business AB
Torbjörn Brorson, Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS)
Jan-Olov Lundow, ABB AB
Ulrika Överstam, Alstom Rail AB


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.