Tolkningsgrupp för ISO 14001

SIS är nationell representant i ISO. Vid sidan av att spegla det internationella standardiseringsarbetet kring ISO 14001 ansvarar SIS även för tolkningsgruppen för ISO 14001. SIS tillhandahåller på så sätt ett forum för svenska användare av ISO 14001 att vända sig till vid behov av tolkning av standardens krav. Tolkningsgruppen är en arbetsgrupp som verkar separat från SIS kommittén för Miljöledning (SIS/TK 207) och består av nedan representanter.

Ordförande:
Richard Almgren, Green Business AB

Vice ordförande:
Caroline Rosenberg, Goodpoint AB

Sekreterare:
Jimmy Yoler, SIS

Tolkningsgruppens representanter:
Från Swedish Association for Testing, Inspection and Certification (SWETIC)
Christina Nousiainen, RISE Certification
Ingegerd Michel, Intertek Certification

Från Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS)
Jonas Ammenberg, Linköpings Universitet
Petra Michelsen, Yggdrasil Miljömanagement AB 

Från SIS/TK 207/AG 3 Miljöledningssystem
Kristina von Oelreich, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)
Willy Karlsson, WK Konsult

Referensgrupp
Torbjörn Brorson, Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS)
Jan-Olov Lundow, ABB AB
Stefan Larsson, 6D Sustainability AB
Carl-Otto Nevén, Nevén Miljökonsult
Ulrika Överstam, Bombardier, Bombardier Transportation Sweden AB


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.