Digitalt verktyg Online

SIS Perspektiv

Den nya tjänsten SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Köp

verktyg ikon

Pris per år från: 8 000 SEK

Innehåll: 

Passa på, prova SIS Perspektiv kostnadsfritt i tre veckor!

Låt din organisation testa och utvärdera SIS Perspektiv kostnadsfritt under tre veckor.

Prova på >

SIS Perspektiv är en väletablerad tjänst som stöttat tusentals organisationer i deras kvalitets- och hållbarhetsarbete genom att tillgängliggöra yrkesrelaterad kunskap. Nu har tjänsten vidareutvecklats, för att erbjuda ett optimerat stöd, anpassat till morgondagens utmaningar och kraven på digitala arbetssätt.

Lättare än någonsin att hålla ledningssystemet levande
"SIS Perspektiv är en vidareutvecklad tjänst som ger organisationen möjlighet att arbeta mer effektivt med ledningssystemet. Ett digitalt verktyg som håller koll på avvikelser och vägledningar av relevanta standardavsnitt alltid nära till hands, är några av de inkluderade stöd som i slutändan genererar nöjdare kunder och bättre måluppfyllelse."

Läs nyheten >

En brygga mellan standard och ledningssystem, i tre delar

 • Inspiration och nyheterPerspektiv Magasin är i det närmaste en auktoritet inom kvalitet och hållbarhet. Sedan många år en populär källa till omvärldsbevakning, inspiration och tips som utvecklar arbetet och därmed också verksamheten. 

 • Nyhet Digitalt verktygPerspektiv Assist har utvecklats för att underlätta såväl implementation som uppföljning och revision av organisationens ledningssystem.

  • Tydlig, alltid uppdaterad bild av överenstämmelsens status och eventuella avvikelser
  • Underlättar gapanalyser och jämförelser -> bättre beslut
  • Driver organisationens certifiering - underlättar vid revision och uppbyggande och underhåll av ledningssystem
  • Enkelt att fördela ansvar och skapa en plattform för samverkan
  • Snabb navigering till relevanta standardavsnitt samt vägledning
  • Minskar administrationen och behovet av revisionsresurser
  • Systematiserad spårbarhet minskar risken kopplad till mänskliga faktorer
  • Ger alla i organisationen som behöver tillgång till rätt information
 • Nyhet Inkluderade standarder – SIS Perspektiv inkluderar även ett SIS Abonnemang med obegränsad tillgång till sju av de mest centrala standarderna kopplat till ledningssystem.

Hur kan det se ut?

På startsidan för Perspektiv Assist kan du enkelt se vilka standarder du just nu jobbar med och hur långt du har kommit i måluppfyllelsen. 

Assiststart.png

SIS Perspektiv Demo

 

Vad kostar SIS Perspektiv?

SIS Perspektiv, inklusive standarderna, kostar från 12 960 kronor per år. 

Kontakta gärna vår kundservice för att höra mer om hur SIS Perspektiv kan hjälpa just din organisation. 

SIS Kundservice 
Telefon:
08-555 523 10
E-post:kundservice@sis.se


Lanseringsevent SIS Perspektiv

Prova SIS Perspektiv

Ämnesområden

Ledningssystem (04)