Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

PDF

Pris: (142,37 €) 1 365 SEK

Papper

Pris: (142,37 €) 1 365 SEK

+

PDF + papper

Pris: (227,78 €) 2 184 SEK

Normalpris: (284,73 €) 2 730 SEK

Du sparar: (56,95 €) 546 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här är ISO 9001 kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. ISO 9001 är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i Sverige och det certifieras ett nytt företag varje dag. Läs besvarade frågor om ISO 9001 här.

Några effekter av att arbeta med kvalitetsledning enligt ISO 9001

  • Engagerar ledningen
  • Förbättrar affärsprocesser
  • Effektiviserar verksamheten
  • Uppmuntrar intern kommunikation
  • Ökar kundtillfredsställelsen
  • Förbättrar möjligheten till att vinna upphandlingar
  • Stärker varumärket

 Några nyheter i ISO 9001:2015

  • Gemensam struktur i alla ISO:s ledningssystem, till exempel kvalitet och miljö.
  • Ökat ansvar för ledningen.
  • Nya centrala områden är riskhantering och omvärldsbevakning.

Har du frågor om nya ISO 9001?

Ställ din fråga till tolkningsgruppen för ISO 9001 
Läs om nyttan med ISO 9001 

Omfattning
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation:

a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och
b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls.

Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds.

ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund.
ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Ämnesområden

Ledningssystem Ledningssystem för kvalitet Certifiering, ackreditering och revision Kvalitetsledning och kvalitetssäkring


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Artikelnummer: STD-8016642

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-10-14

Antal sidor: 88