Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation: a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls. Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds. ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund. ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management systems (04.080) Certification, accreditation and auditing (04.150) Quality management and quality assurance (03.120.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Article no: STD-8016642

Edition: 4

Approved: 10/14/2015

No of pages: 88

Replaces: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 9001:2008