Login

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Status: Valid

Buy this standard

PDF

Price: (137.60 €) 1 365 SEK

Paper

Price: (137.60 €) 1 365 SEK

+

PDF + paper

Price: (220.16 €) 2 184 SEK

Normal price: (275.20 €) 2 730 SEK

You save: (55.04 €) 546 SEK

Package:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

1 pc Quality management systems - Fundamentals and...

1 pc Quality management systems - Requirements (ISO...

Read more about package Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Package price: (201.10 €) 1 995 SEK

Normal price: (275.20 €) 2 730 SEK

You save: (74.10 €) 735 SEK

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation:

a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och
b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls.

Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds.

ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund.
ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Subjects

Management systems Quality management systems Certification, accreditation and auditing Quality management and quality assurance


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Article no: STD-8016642

Edition: 4

Approved: 10/14/2015

No of pages: 88