Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 9001:2015

Scope
Korrigeringdokumentet SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 innehåller ett antal mindre korrigeringar i tabellerna A.1, A.2 och B.1 i bilagorna till SS-EN ISO 9001:2008.Har du köpt SS-EN ISO 9001:2008 före 2009-11-06 ska den kompletteras med
SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009Efter 2009-11-06 är korrigeringarna inarbetade i SS-EN ISO 9001:2008.


Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-70473

Edition: 1

Approved: 8/17/2009

No of pages: 28

Correction: SS-EN ISO 9001:2008

Replaced by: SS-EN ISO 9001:2015