Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19011:2011

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 19011:2018

Scope
Denna standard ger vägledning om revision av ledningssystem och tar upp principer för revision, ledning av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem liksom vägledning om bedömning av kompetens hos personer som är engagerade i revisionsprocessen. Dit hör den som leder revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper. Den är tillämplig för alla organisationer som behöver genomföra interna eller externa revisioner av lednings-system eller för att leda revisionsprogram. Det är i princip möjligt att tillämpa denna standard för andra typer av revision, förutsatt att särskild uppmärksamhet riktas mot den specifika kompetens som behövs.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Article no: STD-82356

Edition: 2

Approved: 11/29/2011

No of pages: 108

Replaces: SS-EN ISO 19011

Replaced by: SS-EN ISO 19011:2018