Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger vägledning för revision av ledningssystem, inklusive principer för revision, hantering av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem samt vägledning för utvärdering av kompetens hos den eller de personer som deltar i revisionsprocessen. Dessa aktiviteter omfattar den eller de personer som hanterar revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper. Det kan tillämpas på alla organisationer som har behov av att planera och genomföra interna eller externa revisioner av ledningssystem eller hantera revisionsprogram. Det är möjligt att tillämpa dokumentet på andra typer av revisioner, förutsatt att särskild uppmärksamhet ägnas åt den specifika kompetens som behövs.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80008714

Edition: 3

Approved: 12/18/2018

No of pages: 112

Replaces: SS-EN ISO 19011:2011