Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004:2018

Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger vägledning för att förbättra en organisations förmåga att nå hållbar framgång. Denna vägledning är förenlig med principerna för kvalitetsledning i ISO 9000:2015.
Dokumentet innehåller ett verktyg för egenbedömning i syfte att undersöka i vilken utsträckning organisationen tillämpar begreppen i detta dokument.
Dokumentet kan tillämpas av alla organisationer, oberoende av storlek, organisationsform och verksamhet.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80006208

Edition: 3

Approved: 8/22/2018

No of pages: 140

Replaces: SS-EN ISO 9004:2009