Standard Swedish standard · SS-ISO 30302:2022

Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation (ISO 30302:2022, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30302:2022

Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation (ISO 30302:2022, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument ger riktlinjer för införandet av ett LVI i överensstämmelse med ISO  30301 . Detta dokument är avsett att användas tillsammans med ISO  30301 . Det beskriver de aktiviteter som ska genomföras vid utformning, införande och övervakning av ett sådant ledningssystem.

Detta dokument är avsett att användas av en organisation eller mellan organisationer som inför ett LVI. Det är tillämpligt på alla typer av organisationer (t.ex. kommersiella företag, statliga myndigheter, ideella organisationer) av alla storlekar. Detta dokument är avsett att användas av de personer som har ansvaret för att leda införandet och förvaltningen av ledningssystemet för verksamhetsinformation. Det kan också vara till hjälp för högsta ledningen när den fattar beslut om etablerande, omfattning och införande av ledningssystem i sin organisation.

Subjects

Information sciences (01.140.20) Management systems (03.100.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30302:2022

Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation (ISO 30302:2022, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80049022

Edition: 2

Approved: 11/21/2022

No of pages: 52