Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001:2008

Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2008)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9001:2015 Corrected by: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009
Scope
ISO 9000-serien är världens mest använda modell för verksamhetsutveckling, som används av miljontals företag och organisationer världen över. Serien ger ett ramverk för arbete med effektivitet, kundtillfredsställelse och kvalitet – i alla typer av organisationer. I november 2008 publicerades SS-EN ISO 9001:2008, en förbättrad och förtydligad version av kravsstandarden. Om din organisation är certifierad, eller avser att bli det, är den nya standarden både ett krav och en oumbärlig hjälp i arbetet. Nya certifieringar kommer att ske mot SS-EN ISO 9001:2008 och hösten 2010 kommer certifikat mot den gamla utgåvan upphöra att gälla. För dig som behöver stöd i det framtida kvalitets- och utvecklingsarbetet innebär den nya förtydligade kravstandarden en utmärkt startpunkt. I denna korrigerade version är SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 inarbetad.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-68168

Edition: 3

Approved: 11/20/2008

No of pages: 72

Replaces: SS-EN ISO 9001

Replaced by: SS-EN ISO 9001:2015