Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Denna standard underlättar för organisationer att nå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att: — miljöprestandan förbättras; — bindande krav uppfylls; — miljömål uppnås. Denna standard är tillämplig för alla organisationer, oavsett storlek, typ och karaktär, och gäller för miljöaspekter av de aktiviteter, produkter och tjänster som organisationen bedömer att den antingen kan styra eller påverka under beaktande av ett livscykelperspektiv. Denna standard anger inte specifika kriterier rörande miljöprestanda. Hela eller delar av denna standard kan användas för att systematiskt förbättra miljöledningen. Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens miljöledningssystem, och uppfylls utan undantag.

Subjects

Management systems (03.100.70) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Article no: STD-8017305

Edition: 3

Approved: 11/18/2015

No of pages: 92

Replaces: SS-EN ISO 14001:2004