Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 9002:2016

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger vägledning om avsikten med kraven i ISO 9001:2015 med exempel på tänkbara åtgärder som en organisation kan vidta för att uppfylla kraven. Den lägger inte till, tar bort eller förändrar på något sätt något av dessa krav. Detta dokument föreskriver inte något tvingande sätt för införande och ger inte företräde för någon tolkningsmetod.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Product information

Language: English Swedish

Written by: ISO 9001, SIS/TK 304/AG 2.2

International title:

Article no: STD-8024183

Edition: 1

Approved: 12/20/2016

No of pages: 116