Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Korrigeringdokumentet SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 innehåller ett antal mindre korrigeringar i tabellerna A.1, A.2 och B.1 i bilagorna till SS-EN ISO 9001:2008. Har du köpt SS-EN ISO 9001:2008 före 2009-11-06 ska den kompletteras med SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 Efter 2009-11-06 är korrigeringarna inarbetade i SS-EN ISO 9001:2008.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-70473

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 28

Korrigerar: SS-EN ISO 9001:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2015