Utbildning

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Världens mest kända och mest tillämpade standard för miljöledning – ISO 14001 – kom i en ny omarbetad och förbättrad version hösten 2015. Huvuddragen känns igen från den förra versionen av standarden men den nya versionen har ett tydligare fokus inom områden så som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

Boka

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

december

tor 1 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

september

mån 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

2023
mars

fre 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

juni

tor 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Fler alternativ Färre alternativ

Som intern revisor av ett miljöledningssystem behöver du känna till och förstå kraven i den nya versionen av ISO 14001:2015.

Utbildningen ger dig grunderna i miljöledning, det vill säga kunskaper om de nya kraven i ISO 14001:2015. Du är redan aktiv intern revisor inom annat område och denna utbildning ger den komplettering du behöver för att genomföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett miljöledningssystem.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

september

mån 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

december

tor 1 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

2023
mars

fre 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

juni

tor 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se