En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Intern revision - ISO 19011

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundutbildning

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 13 - 14 okt
Göteborg, 4 - 5 nov
Stockholm, 12 - 13 nov
Malmö, 23 - 24 nov
Stockholm, 2 - 3 dec
Stockholm, 20 - 21 jan
Göteborg, 4 - 5 feb
Stockholm, 24 - 25 feb
Malmö, 1 - 2 mar
Stockholm, 23 - 24 mar
Göteborg, 20 - 21 apr
Stockholm, 20 - 21 apr
Stockholm, 19 - 20 maj
Stockholm, 7 - 8 jun
Intern revision - grundutbildning - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 3 - 11 nov
Online, 2 - 10 dec
Online, 22 feb - 1 mar
Online, 8 - 12 apr
Online, 3 - 9 jun

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 10 nov
Stockholm, 17 maj
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 29 okt
Stockholm, 12 feb
Malmö, 11 mar
Göteborg, 12 maj
Stockholm, 7 jun
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 23 nov
Göteborg, 1 dec
Stockholm, 12 feb