En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Utbildningar inom intern revision  ISO 19011

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller mejla till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundutbildning

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Intern revision - grundutbildning - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 3 - 10 maj
Online, 3 - 9 jun
Online, 17 - 24 aug
Online, 28 sep - 5 okt
Online, 9 - 16 nov
Online, 8 - 15 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 17 maj
Online, 9 nov
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 12 maj
Online, 31 aug
Online, 19 nov
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Online, 10 maj
Online, 15 sep