En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Intern revision - ISO 19011

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 9 - 10 sep
Stockholm, 23 - 24 sep
Malmö, 8 - 9 okt
Stockholm, 13 - 14 okt
Göteborg, 4 - 5 nov
Stockholm, 12 - 13 nov
Malmö, 23 - 24 nov
Stockholm, 2 - 3 dec
Intern revision - grundkurs - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 19 - 26 aug
Online, 25 sep - 2 okt
Online, 3 - 11 nov
Online, 2 - 10 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 10 nov
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 14 okt
Stockholm, 29 okt
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 9 sep
Stockholm, 23 nov
Göteborg, 1 dec