Utbildningar inom intern revision – ISO 19011

En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller mejla till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

SIS Perspektiv - Lättare än någonsin att hålla ledningssystemet levande

PerspektivPuff.png

Effektivisera arbetet med ert ledningssystem. Med SIS Perspektiv skapar ni förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhetsstyrning. I en värld där hjulen snurrar allt snabbare blir grundfundament som kvalitet, miljö och hållbarhet allt mer centrala. SIS Perspektiv ger dig allt från inspiration till verktyg som ger dig stöd för att arbeta strukturerat med implementation, kravuppfyllnad, avvikelsehantering och revision.

Läs mer om SIS Perspektiv >