Intern revision ISO 19011

Intern revision

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 17 - 18 sep
Stockholm, 26 - 27 sep
Malmö, 8 - 9 okt
Stockholm, 16 - 17 okt
Göteborg, 4 - 5 nov
Stockholm, 13 - 14 nov
Malmö, 26 - 27 nov
Stockholm, 3 - 4 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 25 nov
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 14 okt
Stockholm, 22 okt
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 28 nov
Stockholm, 28 nov