Intern revision - ISO 19011

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundkurs

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 21 - 22 jan
Göteborg, 29 - 30 jan
Stockholm, 12 - 13 feb
Stockholm, 11 - 12 mar
Stockholm, 1 - 2 apr
Göteborg, 22 - 23 apr
Stockholm, 5 - 6 maj
Stockholm, 8 - 9 jun
Stockholm, 15 - 16 jun
Stockholm, 18 - 19 aug
Göteborg, 9 - 10 sep
Stockholm, 23 - 24 sep
Malmö, 8 - 9 okt
Stockholm, 13 - 14 okt
Göteborg, 4 - 5 nov
Stockholm, 12 - 13 nov
Malmö, 23 - 24 nov
Stockholm, 2 - 3 dec

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 4 maj
Stockholm, 10 nov
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 11 feb
Malmö, 5 mar
Stockholm, 11 jun
Göteborg, 14 okt
Stockholm, 29 okt
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 11 feb
Stockholm, 1 apr
Stockholm, 9 sep
Stockholm, 23 nov
Göteborg, 1 dec