Utbildning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Ta tempen på din verksamhet och förstå hur den kan bidra till att nå högre höjder med hjälp av internrevision. Förstå vad verksamheten har för affärsmässig nytta av att göra internrevision genom att ligga steget före, d.v.s. att arbeta proaktivt med att förbättra verksamheten genom att ta bort det som stör. Förstå hur insamlad information under internrevision direkt kan kopplas till effektivitet och lönsamhet för verksamheten. Hur kan resultat av revisionen kopplas till verksamhetens mål och strategier?

Boka

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Bra att veta om bokning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

mars

ons 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

juni

fre 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom intern revision – ISO 19011

Vi tar upp hur kopplingar mellan onödiga kostnader och ett icke effektivt ledningssystem tydliggöras vid internrevision. Hur kan en effektiv internrevision bidra till att förhindra suboptimering av processer? Vi går även igenom hur avvikelser från revision kan hanteras mer aktivt, för att utnyttja hela dess potential.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Bra att veta om bokning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

mars

ons 15 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

juni

fre 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se