Utbildning

Intern revision - grundutbildning

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

Boka

Intern revision - grundutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

oktober

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Helsingborg

augusti

ons 30 - tor 31

Kl. 09:00 - 16:30

- Fullbokad Stockholm

november

ons 29 - tor 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

mån 11 - tis 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom intern revision – ISO 19011

Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här tvådagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Intern revision - grundutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

augusti

ons 30 - tor 31

Kl. 09:00 - 16:30

- Fullbokad Stockholm

oktober

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Helsingborg

november

ons 29 - tor 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

mån 11 - tis 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se