Utbildning

Intern revision - grundutbildning

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

Den här utbildningen erbjuds i följande städer; Stockholm, Helsingborg och Göteborg. Se datum till höger.

Boka

Intern revision - grundutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 16500 SEK (exkl moms)

maj

ons 29 - tor 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Göteborg

september

tis 10 - ons 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

oktober

ons 9 - tor 10 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Helsingborg

november

ons 27 - tor 28 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom intern revision – ISO 19011

Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här tvådagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Intern revision - grundutbildning

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 16500 SEK (exkl moms)

maj

ons 29 - tor 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Göteborg

september

tis 10 - ons 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

oktober

ons 9 - tor 10 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Helsingborg

november

ons 27 - tor 28 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

ons 11 - tor 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se