Utbildning

Intern revision - grundutbildning

Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

Boka

Intern revision - grundutbildning

Omfattning: 2 Dagar

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

augusti

mån 29 - tis 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

september

mån 26 - tis 27 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

ons 28 - tor 29 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

oktober

tor 6 - fre 7 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

november

ons 9 - tor 10 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

december

tor 8 - fre 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

2023
februari

ons 22 - tor 23 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

maj

tor 11 - fre 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

mån 15 - tis 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

tis 16 - ons 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Fler alternativ Färre alternativ

Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här två-dagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Intern revision - grundutbildning

Omfattning: 2 Dagar

Pris: 14900 SEK (exkl moms)

augusti

mån 29 - tis 30 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

september

mån 26 - tis 27 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

ons 28 - tor 29 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

oktober

tor 6 - fre 7 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

november

ons 9 - tor 10 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

december

tor 8 - fre 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

2023
februari

ons 22 - tor 23 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

maj

tor 11 - fre 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

mån 15 - tis 16 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

tis 16 - ons 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se