Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14071:2014

Miljöledning - Livscykelanalys - Processer för kritisk granskning och granskares kompetenser: Ytterligare krav och vägledning till ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14071:2014

Miljöledning - Livscykelanalys - Processer för kritisk granskning och granskares kompetenser: Ytterligare krav och vägledning till ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification provides additional specifications to ISO 14040:2006 and ISO 14044:2006. It provides requirements and guidelines for conducting a critical review of any type of LCA study and the competencies required for the review.This Technical Specification provides:— details of a critical review process, including clarification with regard to ISO 14044:2006;— guidelines to deliver the required critical review process, linked to the goal of the life cycle assessment (LCA) and its intended use;— content and deliverables of the critical review process;— guidelines to improve the consistency, transparency, efficiency and credibility of the critical review process;— the required competencies for the reviewer(s) (internal, external and panel member);— the required competencies to be represented by the panel as a whole.This Technical Specification does not cover the applications of LCA (as illustrated in ISO 14040:2006, Figure 1).

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14071:2014

Miljöledning - Livscykelanalys - Processer för kritisk granskning och granskares kompetenser: Ytterligare krav och vägledning till ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-102844

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-01

Antal sidor: 24