Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17050-2:2005

Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 2: Stödjande dokumentation (ISO/IEC 17050-2:2004)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 specificerar allmänna krav på stödjande information för att stärka en leverantörs försäkran om överensstämmelse, beskriven i SS-EN ISO/IEC 17050-1.
Vid användning av denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 kan föremålet för försäkran vara en produkt, process, ett ledningssystem, en person eller ett organ.
Istället för “leverantörs försäkran om överensstämmelse” kan termen “försäkran om överensstämmelse” användas om tillämpligt.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)

Artikelnummer: STD-38706

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 45014