Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17050-2:2005

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)

Status: Valid

Scope
Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 specificerar allmänna krav på stödjande information för att stärka en leverantörs försäkran om överensstämmelse, beskriven i SS-EN ISO/IEC 17050-1. Vid användning av denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 kan föremålet för försäkran vara en produkt, process, ett ledningssystem, en person eller ett organ. Istället för “leverantörs försäkran om överensstämmelse” kan termen “försäkran om överensstämmelse” användas om tillämpligt.

Subjects

Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Information sequrity management systems (04.050) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-38706

Edition: 1

Approved: 2/4/2005

No of pages: 11

Replaces: SS-EN 45014