Standard Svensk standard · SS-EN 45014

Allmänna krav på leverantörers försäkran om överensstämmelse (ISO/IEC Guide 22:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17050-2:2005 , SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: General criteria for supplier's declaration of conformity (ISO/IEC Guide 22:1996)

Artikelnummer: STD-23142

Utgåva: 2

Fastställd: 1998-07-31

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-EN 45014 , SS-EN 45014

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17050-2:2005 , SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005