Standard Svensk standard · SS-EN 17837:2023

Posttjänster - miljöbelastning från paketleveranser - Metod för beräkning och deklaration av växthusgasutsläpp och luftföroreningar från paketdistribution

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17837:2023

Posttjänster - miljöbelastning från paketleveranser - Metod för beräkning och deklaration av växthusgasutsläpp och luftföroreningar från paketdistribution
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes a common methodology for the calculation, allocation and declaration of Greenhouse gases (GHGs) as well as air pollutant emissions related to any parcel delivery service.
It only covers a part of the entire retail value chain. The retail value chain usually consists of creating the product, storing the inventory, distributing the goods and making the product available for consumers.
This document includes only the distribution of goods but considers the entire value chain of the parcel transportation process flow, namely the collection and delivery rounds, the trunking and the operations due to processing and the physical handling of parcels. See Figure 1 below for a graphical illustration.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17837:2023

Posttjänster - miljöbelastning från paketleveranser - Metod för beräkning och deklaration av växthusgasutsläpp och luftföroreningar från paketdistribution
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Post, SIS/TK 322

Internationell titel: Postal Services - Parcel Delivery Environmental Footprint - Methodology for calculation and declaration of GHG emissions and air pollutants of parcel logistics delivery services

Artikelnummer: STD-80045807

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-10-02

Antal sidor: 88