Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14072:2015

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning för livscykelanalys av organisationer (ISO/TS 14072:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification (TS) provides additional requirements and guidelines for an effective application of ISO 14040 and ISO 14044 to organizations.

This Technical Specification details
— the application of Life Cycle Assessment (LCA) principles and methodology to organizations,
— the benefits that LCA can bring to organizations by using LCA methodology at organizational level,
— the system boundary,
— specific considerations when dealing with LCI, LCIA, and interpretation, and
— the limitations regarding reporting, environmental declarations, and comparative assertions.

This Technical Specification applies to any organization that has interest in applying LCA. It is not intended for the interpretation of ISO 14001 and specifically covers the goals of ISO 14040 and ISO 14044.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Produkters livscykler (13.020.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment (ISO/TS 14072:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8013854

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-29

Antal sidor: 40