ISO 50001 - Ledningssystem för energieffektivisering

Runt 50 000 verksamheter världen över är certifierade mot ledningssystemet för energieffektivisering, ISO 50001. I Sverige är bara 100 certifierade, trots att de som använder standarden redovisar stora ekonomiska och miljömässiga fördelar samt slipper energikartläggning. Energieffektivisering minskar kostnader, miljöpåverkan och energikrisen.

Se SIS energiwebbinarium från 15 mars 2023

Energikrisen ger anledning att se över energianvändningen, men få organisationer når maximal effekt. Med tydliga mål, konkreta handlingsplaner och regelbunden uppföljning enligt ISO 50001 kan företag, kommuner och sjukhus minska sin energianvändning och sänka driftkostnaderna.

Införandet av det internationella ledningssystemet för energieffektivisering ökar organisationens fokus, ger bättre resultat och stöd utifrån vad världens ledande experter på området rekommenderar!

ISO 50001 – en hållbar nyckel

Effektiv energianvändning är ett av fyra nyckelområden för att nå klimatmålen. I jämförande studier rankas energieffektiviseringsåtgärder som de mest kostnadseffektiva, till och med direkt kostnadsbesparande. Därför överväger EU att öka kraven på att organisationer ska ha energiledningssystem.

Hur kan standarder bidra under energikrisen?

  • ISO 50001-standarden är framtagen av världens ledande energiexperter
  • Ökar fokus på energieffektivisering och maximerar verksamhetens energiprestanda
  • Minskad energiförbrukning bidrar till att kapa topparna, göra Europa mindre beroende av rysk gas och sänker priset på den sista kWh
  • Ökad energieffektivisering bidrar även till grön omställning
SIS Tekniska kommitté för effektiv energianvändning
Visa alla