Utbildningar inom ISO 50001

Implementeringen av ISO 50001 medför ett kompetenslyft och ökad förståelse för hur den egna energianvändningen kan effektiviseras. Stora organisationer slipper också ta in extern kompetens för att genomföra en energikartläggning. Erfarna experter leder våra utbildningar på grund- och avancerad nivå, samt erbjuder konsulthjälp vid behov.