Utbildning

Energiledning enligt ISO 50001:2018

ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning samt hjälper dig att skapa effektiva processer med syfte att förbättra energiprestandan.

Boka

Energiledning enligt ISO 50001:2018

Omfattning: 1 dag

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

november

mån 28 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
maj

mån 8 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:00

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Syftet med utbildningen är att ge dig en introduktion till energiledning och förklara nyttan med ett energiledningssystem. Utbildningen ger dig även förståelse för hur energiledningssystem kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling. Ledningssystemet kan med fördel integreras med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Energiledning enligt ISO 50001:2018

Omfattning: 1 dag

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

november

mån 28 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
maj

mån 8 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:00

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se