Energiledning ISO 50001

ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning. Energiledning handlar om att arbeta systematiskt med att på effektivaste möjliga sätt nyttja energin och att därmed förbättra energiprestandan. Detta leder i förlängningen till stora besparingsmöjligheter. Ledningssystemet kan med fördel integreras med ett för ISO 14001.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.