Pressmeddelande · 2024-06-18

Global standard ska ge säkrare skyddsrum

Svenska institutet för standarder och MSB har lett ett internationellt arbete med att ta fram världens första globala standard för skyddsrum för civilbefolkning. Standarden tillgängliggör beprövade arbetssätt, kunskap och erfarenheter till fler, och möjliggör byggandet av nya, bättre och säkrare skyddsrum.

skyddsrum750x350.png

Trots att efterfrågan på globala riktlinjer för skyddsrum länge varit stor har det fram tills nu inte funnits en internationell standard för skyddsrum för civilbefolkning. Detta i en tid då frågor som beredskap och civilförsvar står högt på agendan hos världens länder.

Standarden, som kommer att finnas tillgänglig efter sommaren, kan användas av dem som ska planera för, och bygga, skyddsrum. Den kommer att underlätta vid upphandlingar och ger leverantörer möjlighet att konkurrera på lika villkor internationellt, även om det är nationella regler som gäller i första hand. Standarden består av riktlinjer för planering, konstruktion, användning och underhåll av skyddsrum.

–  Standarden fungerar som en gemensam checklista som såväl beställare som leverantörer kan utgå ifrån och möjliggör byggande av fler och säkrare skyddsrum som kan rädda liv, säger Sarah Sim, standardiseringschef på Svenska institutet för standarder, SIS.

Det är Svenska institutet för standarder som tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lett arbetet med att ta fram standarden, ett arbete som gjorts inom ramen för den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Ett skyddsrum för civilbefolkning ska bland annat ha förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot en tryckvåg, splitter, brand och strålning samt ett raserat hus. Det har även ett eget ventilationssystem för att skydda mot hälsofarliga ämnen utifrån.

 Befolkningsskyddet består bland annat av varningsmöjligheter, skyddsrum, utrymning och inkvartering. Denna standard för skyddsrum är framtagen internationellt och det ger Sverige möjlighet att väva in både krav och kunskap som finns i andra länder. Standarden är inte bindande men den ger ett värdefullt stöd som stärker säkerheten på likartade sätt, säger Anders Johannesson, chef för skyddsrumsenheten på MSB.

Standarden avser skyddsrum för civilbefolkningen, men kan användas för alla slags skyddsrum, exempelvis inom militär och industri.

Den nya standarden kommer inom kort att kompletteras med ytterligare en standard som specificerar krav för leverantörer när det gäller utrustning till skyddsrummen, och installationen av den. Det handlar bland annat om krav på ventilation, sprängskydd, markchockisolering och skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och händelser (CBRN-skydd).


Kontakt

Vill du veta mer om arbetet?

Kontakta Susanna Björk, projektledare:
susanna.bjork@sis.se

Läs mer om det pågående arbetet här:
ISO/FDIS 22359
ISO/TC 292 Security and resilience

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.