Standard ISO standard · ISO 9001:2015/Amd 1:2024

Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO 9001:2015/Amd 1:2024

Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO 9001:2015/Amd 1:2024

Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes

Artikelnummer: STD-82085251

Utgåva: 5

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 1

Tillägg till: ISO 9001:2015