Standard ISO standard · ISO 50001:2018

Energy management systems -- Requirements with guidance for use

Status: Gällande

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Energy management systems -- Requirements with guidance for use

Artikelnummer: STD-80006238

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-20

Antal sidor: 30

Ersätter: ISO 50001:2011