Standard ISO standard · ISO 34101-1:2019/Amd 1:2024

Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems — Amendment 1: Climate action changes

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO 34101-1:2019/Amd 1:2024

Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems — Amendment 1: Climate action changes
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kakao (67.140.30)


Köp denna standard

Standard ISO standard · ISO 34101-1:2019/Amd 1:2024

Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems — Amendment 1: Climate action changes
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82085266

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 1

Tillägg till: ISO 34101-1:2019