Kvinnlig skogsarbetare i skogen

Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och PR-sammanhang. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Har du frågor om ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001? Skicka in dem till oss och få svar här

Grund

Grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 28 - 29 jan
Göteborg, 17 - 18 mar
Stockholm, 23 - 24 mar
Malmö, 6 - 7 apr
Stockholm, 10 - 11 maj
Göteborg, 27 - 28 maj
Stockholm, 10 - 11 jun
Grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 10 - 18 feb
Online, 17 - 25 maj

Fortsättning

Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 9 feb
Göteborg, 8 apr
Stockholm, 23 apr
Malmö, 27 maj
Stockholm, 11 jun
Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången  - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 15 - 17 dec
Online, 16 - 19 mar
Online, 25 - 28 maj
Utveckla och leda ett arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 15 feb
Göteborg, 25 feb
Stockholm, 7 apr
Malmö, 21 maj
Stockholm, 8 jun
Utveckla & Leda enligt ISO 45001 - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 26 - 27 jan
Online, 26 - 27 apr
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 12 feb