Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Kvinnlig skogsarbetare i skogen

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och PR-sammanhang. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Har du frågor om ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001? Skicka in dem till oss och få svar här.


Nytt stöd underlättar arbetsmiljöledning enligt ISO 45001

imagerpsk5.png

Systematisk arbetsmiljöledning i enlighet med ISO 45001 ger möjlighet att nå bättre resultat. Nu finns en ny standard som vägleder hur det ska ske, bland annat genom tydligt tolka kraven samt ge ett 40-tal exempel på hur andra verksamheter har gjort.

Läs mer här >