Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig. 

SIS Informationssäkerhetsakademi

SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m. Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och anpassade till de roller som hanterar informationssäkerhets uppdraget.

Standardernas roll ökar inom informationssäkerhet

Världen blir alltmer uppkopplad, teknikutvecklingen går snabbt och säkerhetsriskerna blir fler. I en intervju med SIS berättar Roland Heickerö, expert på cybersäkerhet och ordförande i SIS tekniska kommitté för IT- och informationssäkerhet om nyttan standarder kan ge i arbetet med att hantera risker.

Klicka här för att komma till intervjun >>