Utbildningar inom informationssäkerhet - cybersäkerhet ISO 27001

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet och cybersäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig. 

SIS Informationssäkerhet- cybersäkerhetsakademi (ISCA)

SIS har tagit fram en informationssäkerhets och cybersäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet och cybersäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m. Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och är anpassade till de roller som hanterar informationssäkerheten.

Revidering av standarden ISO 27002 – riktlinjer för säkerhetsåtgärder

En helt ny utgåva av it-säkerhetsstandarden ISO/IEC 27002, dessutom översatt till svenska, finns nu tillgänglig. Den innehåller många nyheter jämfört med standarden från 2013 och det lär blir stor efterfrågan på den nya utgåvan. Det i sin tur kommer att medföra ett förnyat behov av certifiering.

Läs nyheten >