Utbildning

Att hantera informationssäkerhetsrisker

Utbildningen tar upp de olika hotbilder som finns och vilka typer av riskanalyser som är lämpliga samt behandlar informationssäkerhetsrisker gällande verksamhetens kontinuitetsplanering. Vi berör även hur ett fortlöpande riskarbete bör ske samt hur det kan koordineras med övrig riskhantering i verksamheten. Utbildningen baseras på ISO/IEC 27005 som handlar om informationssäkerhetsrisker samt ISO/IEC 27031 som handlar om kontinuitetsplanering för ICT, Information Communication Technology.

Boka

Att hantera informationssäkerhetsrisker

Omfattning: 3 dagar

Pris: 22900 SEK (exkl moms)

oktober

ons 26 - fre 28 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Utbildningen hålls på Skepparholmen, Nacka som Internatutbildning. Läs mer om vad gäller under dessa utbildningar under rubriken "Praktisk information".

Riktar sig till
Förkunskaper
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?