Utbildning

Att hantera informationssäkerhetsrisker, inklusive incidenthantering och kontinuitet

Utbildningen fokuserar på hantering av informationssäkerhetsrisker i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Vi berör hur ett fortlöpande riskarbete bör ske samt hur det kan koordineras med övrig riskhantering i verksamheten. Men utbildningen lägger också stor tyngd på incidenthantering och kontinuitetshantering när det gäller informationssäkerhet samt hur risk, incident och kontinuitet hänger samman. Utbildningen baseras på ISO/IEC 27005 som handlar om informationssäkerhetsrisker samt ISO/IEC 27031 som handlar om kontinuitetshantering för IKT, Informations och Kommunikations Teknologi, samt ISO/IEC 27035 om incidenthantering.

Boka

Att hantera informationssäkerhetsrisker, inklusive incidenthantering och kontinuitet

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 22900 SEK (exkl moms)

mars

ons 22 - fre 24 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Stockholm

november

ons 22 - fre 24 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

 

Riktar sig till
Förkunskaper
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?