Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27005:2022

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd - Vägledning om riskhantering inom informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27005:2022

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd - Vägledning om riskhantering inom informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance to assist organizations to:
— fulfil the requirements of ISO/IEC 27001 concerning actions to address information security risks;
— perform information security risk management activities, specifically information security risk
assessment and treatment.
This document is applicable to all organizations, regardless of type, size or sector

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Övriga (03.080.99) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27005:2022

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd - Vägledning om riskhantering inom informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks (ISO/IEC 27005:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039746

Utgåva: 4

Fastställd: 2022-12-07

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO/IEC 27005:2018